Innkjøpssjef

CURRENTLY WE ARE LOOKING FOR:

Innkjøpssjef

Sted: Glynitveien 15, 1400 Ski

Når vi nå samler flere hel- og deleide datterselskaper i en egen divisjon, ser vi muligheter til synergier og profesjonalisering av arbeidsprosesser innenfor innkjøp. Vår nye innkjøpssjef vil få mandat til å implementere nye strategier og rutiner innen sortiment, leverandørvalg, forhandlinger, kontrakter, leverandørsamarbeid, og interne rutiner for avrop og bestillinger.

Innkjøpssjefen vil rapportere til administrerende direktør og ha kontorplass på hovedkontoret i Ski.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Utarbeide og forankre strategier for sortimentstyring og innkjøp
 • Implementere nye innkjøpsprosesser for å tydeliggjøre ansvar og standardisere prosedyrer for avtaleinngåelser med leverandører, forhandlinger, kontrakter og leverandørsamarbeid og -oppfølging
 • Ansvarlig for budsjett og prognoser, samt etablering av verktøy/modeller for lager- og innkjøpsbudsjetter til salgsorganisasjonene
 • Utarbeide og innføre rutiner for innkjøp av indirekte varer og tjenester
 • Bistå i sortimentsvalg og prisstrategier
 • Lede leverandørforhandlinger og bistå analyser og prognoser i forkant av kundeforhandlinger, leverandørmøter og innkjøpsmesser.
 • Vurdere prisendringer, bistå i prisovervåking og vedlikehold av prisdatabaser
 • Bidra i interne prosjekter der innkjøp er del av verdikjeden
 • Over tid bygge opp og lede en solid kategori- og innkjøpsavdeling

Utdanning og arbeidserfaring:

 • Høyere relevant utdanning på Bachelor eller MSc-nivå
 • Erfaring med innkjøpsledelse på strategisk og operativt nivå, gjerne fra industri eller varehandel
 • Erfaring med internasjonale leverandører er en fordel
 • Erfaring med forbedringsprosesser
 • Meget gode Excel ferdigheter. Erfaring med Power BI eller liknende er en fordel med relevante IT-verktøy
 • God økonomiforståelse og kommersiell innstilling
 • Meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Overbevisende – gode forhandleregenskaper
 • Tillitvekkende og samarbeidsorientert
 • Sterk på gjennomføring og synlig lederstil
 • Trives med en uformell omgangsform og lojal mot beslutninger.

Om arbeidsgiveren:

NFM Gruppen er Nordens største og en av Europas ledende leverandører av personlig utrustning/taktisk utstyr til Forsvar og Politi. Konsernet er privat eiet og ble etablert i 1996. Konsernet har produksjon i flere land i Europa og over 650 ansatte.

NOR Development Group er en av de 4 nye divisjonene i NFM Gruppen vil i år ha en omsetning på ca 600 MNOK og vil omfatte 4 hel- og deleide selskaper:

 • Equipnor AS salg, produktsupport av NFMs egne varemerker og forhandler av en rekke internasjonale varemerker med Norge og Sverige som markedsområde.
 • Safenor AS service, salg og distribusjon av utstyr for maritime operasjoner.
 • Norsegear AS netthandel av personlig utrustning til det Europeiske markedet med hovedfokus på Norge.
 • Capsicum AS forhandler av våpen og optisk utstyr til Forsvar og Politi i Norge.

NOR Development Group er nå I gang med å bygge opp stab og støttefunksjoner innen økonomi, lager /logistikk, innkjøp, IT, kvalitet og administrasjon.

DON’T WAIT, SEND YOUR CV AND APPLICATION LETTER TODAY

By clicking on the “Apply for this job” button or by sending a recruitment application to NFM Production Sp. z o.o. (Employer, data controller) in any other manner, you agree to the processing by the Employer of your personal data contained in the recruitment application in order to conduct recruitment for the position indicated in the advertisement.

If you want us to keep your CV in our database, add the following consent to your CV: “I agree to the processing of personal data contained in my recruitment application by NFM Production Sp. z o.o. for future recruitment purposes”.  You can withdraw your consent at any time by contacting us at iod@nfm.no.

DIDN’T FIND YOUR DREAM JOB?

If you are interested in working for NFM Group, please send us your CV.

SEND PRODUCT ENQUIRY